Voorwaarden Reizen en Workshops

Voorwaarden workshops

Deelnamekosten

De deelnamekosten staan vermeld bij iedere workshop. Na inschrijving ontvang je een bevestiging met een factuur waarmee je de deelnamekosten kunt voldoen. Hierna kunnen we je plaatsje reserveren.

Minimum aantal deelnemers

De workshops met een minimum aantal deelnemers gaan pas door als het minimum aantal deelnemers bereikt is. Indien het minimum aantal deelnemers drie dagen voor de aanvang van de workshop niet bereikt is, dan wordt de workshop geannuleerd. De betaalde deelnamekosten van de workshop zal door Amare volledig worden gerestitueerd aan de deelnemer. Amare is niet aansprakelijk voor overige kosten die de deelnemer gemaakt heeft. Het is ook mogelijk deel te nemen op een andere datum.

 

Annulering door de deelnemer bij workshops waarvan de deelnamekosten bij inschrijving voldaan zijn

Indien je ten laatste 72 uur voor aanvang van de workshop annuleert, dan ontvang je de deelnamekosten retour.

Indien je binnen 72 uur voor aanvang van de workshop annuleert, dan vindt er geen restitutie van de deelnamekosten plaats. Hiervan kan worden afgeweken, indien Amare slechts gedeeltelijk of geen financieel nadeel ondervindt van de annulering. Dit zal door Amare beoordeeld worden.

Het is ook mogelijk je te laten vervangen.

Het is ook mogelijk de workshop op een ander moment te volgen. Echter enkel indien er een andere workshop gepland staat.

 

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij Amare. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.

 

Annulering door Amare

Amare heeft het recht om de workshop wegens overmacht te annuleren.

In dat geval zal Amare zorg dragen voor restitutie van de betaalde deelnamekosten. Amare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, anders dan de betaalde deelnamekosten, gemaakt door de deelnemer.

 

Annulering vanwege Corona

Indien de workshop door Amara of door de deelnemer geannuleerd moet annuleren vanwege corona dan vindt er volledige restitutie plaats van de betaalde deelnamekosten. Amare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, anders dan de betaalde deelnamekosten, gemaakt door de deelnemer.

 

Reikwijdte workshops

De workshops zijn niet bedoeld ter vervanging voor medisch advies. Raadpleeg bij klachten altijd een arts.

 

Aansprakelijkheid

Amare kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of wijzigingen in de workshop door onvoorziene omstandigheden of, in welke vorm dan ook, voor beschadiging, verlies, diefstal en/of beschadiging van uw eigendommen of die van derden, of voor letsel en/of andersoortige schade.

 

Akkoord

Door je in te schrijven, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.


Voorwaarden reizen

Programma

Het gepubliceerde programma is niet bindend, maar slechts een leidraad. Het kan zijn dat geplande activiteiten eerder of later beginnen.

Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat geprogrammeerde activiteiten verplaatst worden, verwisseld worden of vervangen worden door andere activiteiten. Echter we doen ons uiterste best dit tot een minimum te beperken.

 

Minimum aantal deelnemers

De reizen met een minimum aantal deelnemers gaan pas door als het minimum aantal deelnemers bereikt is. Indien het minimum aantal deelnemers twee weken voor vertrek niet gehaald wordt, dan wordt de reis geannuleerd. De volledig aanbetaalde bedragen aan Amare worden dan gerestitueerd aan de deelnemer. Amare is niet aansprakelijk voor overige kosten die de deelnemer gemaakt heeft.

Het is ook mogelijk deel te nemen op een andere datum.

 

Reissom

Bij inschrijving vragen we je de helft van de reissom te voldoen. Hiermee kunnen we je plaatsje reserveren. De andere helft vragen we je te voldoen uiterlijk 6 weken voor vertrek. Schrijf je je binnen de 6 weken in, dan vragen we je de gehele reissom te voldoen.

 

Annulering door de deelnemer

Indien je ten laatste 6 weken voor vertrek annuleert, dan ontvang je alle aanbetaalde reisgelden retour.

Indien je tussen de 2 en 6 weken voor vertrek annuleert, dan ontvang je 50% van de reissom retour.

Indien je 2 weken voor vertrek annuleert, dan vindt er geen restitutie van de reissom plaats. Hier kan van worden afgeweken, indien Amare slechts gedeeltelijk of geen financieel nadeel ondervindt van de annulering. Dit zal door Amare beoordeeld worden.

Het is ook mogelijk je te laten vervangen.

 

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij Amare. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.

 

Annulering door Amare

Amare heeft het recht de reis te annuleren wegens overmacht of gewichtige omstandigheden. Onder overmacht of gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Amare aan de uitvoering van de reis in redelijkheid niet kan worden gevergd (natuurrampen, oorlogsperikelen etc).

In dat geval zal Amare zorg dragen voor restitutie van de gehele reissom. Amare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, anders dan de betaalde reissom, gemaakt door de deelnemer.

 

Annulering vanwege overheidsmaatregelen mbt Corona

Indien Amare de reis moet annuleren vanwege overheidsmaatregelen mbt Corona dan zal de reis op een andere datum plaatsvinden. De datum is in overleg met de deelnemers. Indien de deelnemer niet kan of wenst deel te nemen dan vindt er restitutie plaats van de volledige reissom. Amare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, anders dan de betaalde reissom, gemaakt door de deelnemer.

 

Verzekering en aansprakelijkheid

In de prijs is geen verzekering inbegrepen. We adviseren je om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Deelnemen aan deze reis is geheel op eigen risico. Amare kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of wijzigingen in de reisbeschrijving door onvoorziene omstandigheden of, in welke vorm dan ook, voor beschadiging, verlies, diefstal en/of beschadiging van uw eigendommen of die van derden, of voor letsel en/of andersoortige schade.

 

Akkoord

Door je in te schrijven, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.